LélektárJúdás hűséges tanítvány vagy bűnös áruló? Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

Júdás hűséges tanítvány vagy bűnös áruló? Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

Iratkozz fel hírlevelünkre, vagy kövess minket a Viberen, a Telegramon és a Google Hírek-en!

A Virágvasárnaptól Nagyszombatig tartó Nagyhét a (magyar néphagyomány szerint a sanyarúhét) a test és a lélek megújulását, az újjászületést, élet és halál misztériumát, a bűn és hit fogalmát, a megváltást hozza a figyelem középpontjába.

A lelki megtisztulás érdekében a gyónás, a bűnbocsánat kegyelméhez folyamodnak a hívek. A legtöbb keresztény számára az emberi gyarló tettek, a kapzsiság, az árulás, a hitetlenség, a bűnösség összefonódik az áruló Júdás személyével.

Keresztény vagyok, és hitem a krisztusi szeretetre épül, de akkor miért van mégis az, hogy ítélettel és gyűlölettel török pálcát Júdás személye fölött?

Krisztus tudta, hogy elárultatott. Vajon Jézus, aki a megtestesült szeretet Ő is ezt tette, elítélte és gyűlölte árulóját?

A bennem kavargó kettős érzések késztettek arra, hogy egy tudatosabb nézőpontból megértsem ennek a misztériumát és kezdtem tanulmányozni mindazt, ami Júdásról fennmaradt.

A történelemben, kevés annyira gyűlölt személy van, mint Júdás.

Az zsinatok által kanonizált, ma olvasható “cenzúrázott” Biblia szerint Júdás a 12 tanítvány egyike volt, Simon fia (Jn. 6,71). Jézus az apostolok közé választja (Mt. 10,4; Mk. 3,19; Lk. 6,16); és a tizenkettő közös pénzét kezelte (Jn 12,6; 13,29), pénzsóvár (Mt. 26,14-16) volt. Jézust kiszolgáltatta az ellenségeinek (Mt. 26,47-49), majd megbánja tettét és visszaviszi a harminc ezüstöt a főpapoknak: „Vétkeztem, mondta, elárultam az igaz vért” (Mt. 27,34). Amikor Júdás látta, hogy Jézust halálra ítélik, felakasztotta magát. (Mt. 27,3-5; ApCsel 1,17-18).
Júdás szerepéről több információt a kanonizált evangéliumok nem árulnak el.

judas-csokja

Miért létezik cenzúrázatlan Szentírás is?

Amíg a Biblia iratait a történelem során többször is „átírták”, addig az apokrifek hamisíthatatlanul tartalmazzák Jézus igazi tanításait. Az apokrif, vagy „elrejtett” tanok a gnosztikus kereszténység – gnoszticizmus tanainak alapjait képezik. A modern világ a szabad gondolkodás mellett meghozta a források szabad hozzáférhetőségét is, így az interneten elérhető a The Gnostic Society Library weboldala, melyen igen sok gnosztikus szöveg, szövegtöredék olvasható angol fordításban.

Az apokrif iratokban elrejtett misztikus tudás

A gnosztikus szótöve, a gnózis görögül tudást jelent. A gnózis, mint az igazi tudás tana, abból a vélekedésből indul ki, hogy létezik, igazi tudás Ezek utalnak azokra a rejtélyekre, misztériumokra melyek az igazságkeresők számára az eredeti Isteni állapot elérésének útját írják le, és közelebb visznek Istenhez.

A legjelentősebb lelet Nag Hammád tekercsei, de sok apokrif irat maradt fenn és tanúskodik a gnosztikus keresztény bölcsességről

A Tchacos kódex négy írása az egyiptomi kereszténység nyelvén a kopt nyelven íródott. A fennmaradt 66 oldalból a 33-58.oldal az úgynevezett Júdás evangéliuma. A megtalálásáig csak más könyvekben tesznek róla említést. Szent Ireneus Kr. u. 180 körül írt „Az eretnekség ellen” (Adversus haereses) című értekezésben eretneknek, kereszténység ellenesnek titulálja. Tehát ez is bizonyíték, hogy már akkor tudtak róla és valóban létezett.

Az Egyház miért nem beszél a tekercsekről?

Az evangélium meghurcoltatott, kalandfilmekbe illő története a keresztény egyházak tiltakozása ellenére a nagyközönség elé került. Megtalálása után már az 197o-es években számtalan műkincskereskedő kezén áthaladt, ellopták, visszaszerezték, borsos árak forogtak kockán miatta, de nem tudták felmérni a szöveg tudományos jelentőségét, mivel az kopt nyelven íródott. Csak azután indulhatott meg az iratok restaurálása, miután egy Genf melletti restauráló műterembe szállították, ahol egy szakemberekből álló csapat megbizonyosodott arról, hogy az evangélium eredeti, nem pedig középkori hamisítvány. Ezt támasztja alá a szénizotópos kormeghatározás eredménye.

A szakszerűtlenül tárolt evangélium a nedves klíma hatására drasztikus romlásba kezdett.
A szakszerűtlenül tárolt evangélium a nedves klíma hatására drasztikus romlásba kezdett.

Mi áll az elrejtett titkos iratokban?

Júdás evangéliuma egy gnosztikus evangélium, amely Júdás és Jézus között zajló baráti kapcsolatot és beszélgetéseket, tanításokat örökített meg.

A hagyományos cenzúrázott evangéliumoktól eltérően mutatja be Júdást, illetve annak szerepét a tanítványok és megváltás kapcsán. Habár Júdás nevét viseli a szöveg, mégsem Jézus volt tanítvány írta, hanem egy későbbi, feltehetően gnosztikus követő.

Az irat szerint Júdás engedelmeskedett Jézusnak, amikor elárulta őt és ezzel Jézust küldetésének teljesítésében segítette. Júdást áruló helyett hősként írja le, aki a legkedveltebb tanítványa volt, szemben a bibliai evangéliumokkal, melyek Jánost nevezik meg a legszeretettebb tanítványának.

Gnosztikus megváltástan szerint Júdás Jézus elárulásával hozzásegítette Jézust ahhoz, hogy lelke kiszabadulhasson az „eleve rossz test” fogságából. A mű – és a gnoszticizmus tanítása szerint a megváltás – kizárólag a lélek megváltása, illetve a léleknek a testből való kiszabadulása. Az evangélium szerint az embereknek testük, szellemük és lelkük van. A test az anyagi rész, amely eltakarja a belsőben lakozó lelket, az egyén valódi lényét, a szellem pedig a testet életre keltő erő. Amikor a szellem elhagyja a testet, a test elpusztul, léte véget ér. Azok, akik az emberi világba tartoznak, azoknak a lelkük is megsemmisül. Ha azonban az emberben megvan az isteni szikra, azaz a fenti birodalomhoz (a szent nemzedékhez) tartozik, a lélek a test halála után tovább él és a mennyországba kerül.

Van, aki hisz ebben?

Napjainkban is számos gnosztikus vallási csoport és egyház tevékenykedik.

Magyarországon a vallástörténetben jártas, az apokrif iratokat tanulmányozó, gnosztikus világnézetet valló spirituális tanító YouTube-on közzétett előadása kapcsán hallhatunk ezekről a tanításokról:

http://www.youtube.com/watch?v=4rgetoL6xaI

Júdás egy égi szellem, aki vállalt egy borzalmas küldetést. A küldetés annál is borzalmasabb volt, mert Ő mindvégig tudta, hogy mit csinál. Végig tudta, hogy mi fog következni. Megtette! Iszonyatos szenvedések árán. Eljátszotta az áruló gazember szerepét. Utána belehalt. Megszabadult attól a testtől, amire ilyen gyalázatot hozott. Azt terjesztették, hogy Júdás felakasztotta magát, hiszen a Judaizmusban a legszentségtelenebb halál az akasztás… a legnagyobb bűnösnek a legszörnyűbb halálnem jár. A gnosztikus tanok viszont úgy írják, hogy akkor Júdás térdre ereszkedett Jézus keresztje előtt és kérte Jézust, hogy válassza el fénytestét a testétől. Ekkor angyalok könyörültek meg, és az angyalok választották el Júdás asztráltestét a fizikai testétől. Az angyalok adták meg a kegyelmet Júdásnak hogy kikerüljön a bűnökkel bemocskolt testből…

…Azt hogy Júdás valójában kicsoda azt az evangélium egy mondattal írja le. Az evangélium szerint Jézust a tanítványok kérdezgetik egy alkalommal, hogy miért kedveli annyira ezt a Júdást. Ekkor Jézus a következőt mondja. Ti nem értitek Júdást! Nagyobb lesz Ő mindnyájatoknál. Ő áldozza fel azt az embert, akiben én lakozom. Magyarán, nyilván elmondja a tanítványoknak, hogy Júdás öleti meg azt a fizikai testet, amiben a Fény Krisztus van, ahhoz hogy a megváltás műve beteljesedjen. Ez a híres foglalata a Júdás evangéliumának… – mondja el a fent említett spirituális tanító Júdás küldetése című előadásában.

Másrészt nemcsak az ezoterikus, hanem a tudományos világ is ugyancsak nagy érdeklődéssel tanulmányozta az iratokat és ennek eredményeként a Júdás evangélium a keresztény egyházak tiltakozása ellenére 2006-ban került, a National Geographic-nak köszönhetően mindenki számára elérhetővé vált.

A történet amelyet elmesél, alapvetően rengetheti meg a hitünket. Megrázó lehet majd sok ember számára. Egyfajta válságot okozhat. Hitbeli válságot.- mondják a dokumentumfilm készítői. Az erről készült videofelvételt magyar nyelven is megtekinthető.

Visszatérve a kiinduló gondolathoz úgy érzem, hogy ha igazából a Krisztusi tanokat követjük és hitünket a szeretet által nyilvánítjuk ki, akkor az ítélet vagy pálcatörés Júdás személye fölött nem a mi kenyerünk. Függetlenül attól, hogy a gnosztikus tanok nézőpontjából vagy józaneszű, és tiszta szívű keresztényként tekintünk rá nincs jogunk ítélni. Sem nekünk, egyszerű embereknek, sem a szószékről szóló lelki vezetőnek.
Ugyan milyen jogon ítélünk? Júdás tanítása mindenképpen az ítéletmentesség.

Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

Legfrissebb

Hirdetés

Aktuális kedvencek

Ez is tetszeni fog

Kapcsolódó cikkek