Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen tájékoztató célja, hogy a Filantropikum.com honlap látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt.

Filantropikum.com tulajdonosa, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Filantropikum.com adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://filantropikum.com/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen. A Filantropikum.com üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és igyekszünk minél hamarabb megválaszolni kérdését.

Filantropikum.com a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Filantropikum.com az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné honlapunkat, ezeken az elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Filantropikum.com minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb év elteltével töröl.

Név: Bölöni Bálint PFA (Filantropikum.com üzemeltetője)
Székhely: Marosvásárhely, Rodniciei utca 43/1, Románia
Cégjegyzékszám: F26/357/2007
A bejegyző bíróság megnevezése:
Adószám: RO21602238
E-mail: info@filantropikum.com

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A Filantropikum.com üzemeltetője nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

3. Technikai adatok

A Filantropikum.com a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás); a
jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Filantropikum.com az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Filantropikum.com olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

4. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalunkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg hírlevél feliratkozáshoz (ha van olyan) az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat. Az Ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat.

4.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérünk megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

4.2. Blog hozzászólások

Az oldalon beérkező hozzászólások célja az adott témában beszélgetés indítása a cikket olvasók bevonásával. A cikkre történő hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet és az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a kommenteket az Akismet szolgáltatása szűri.

4.3. Hírlevél

Híreinkről hírlevelet küldök annak, aki ehhez hozzájárult. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó személyek bármikor szabadon leiratkozhatnak, ha ezt nem tudják megtenni, akkor ebben mi maradéktalanul segítünk nekik.

Hírlevélküldő szolgáltató: Listamester.hu
Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Adószám: 21158218-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Bejegyzés kelte: 2001/11/07
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
e-mail: info – kukac – bithuszarok – pont – hu

4.4. Facebook oldal

Filantropikum.com oldal által üzemeltetett Facebook oldalon a feliratkozók elolvashatják, hozzászólhatnak, megoszthatják a Facebook oldalon belül általunk feltöltött tartalmakat. Facebook oldalunk használatával láthatjuk a nevedet, hozzászólásodat, amihez a hozzájárulásoddal jutunk hozzá.

4.5. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámodat. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismerjük. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadunk. Ezen adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, a telefonszámokat nem mentjük el.

4.6 Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége

Üzleti / szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük a partnereik vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet.

4.7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a Filantropikum.com tulajdonosa végzi. A látogatók adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik. a tulajdonoson kívül.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésbe:

GreenGeeks – tárhelyszolgáltató
Listamester – hírlevélküldő

Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.

5. Sütik („Cookies”)

A Sütikről (Cookies-ról) szóló tájékoztatónkat az alábbi linken olvashatja el.

6. Más weboldalakra irányító linkek

Filantropikum.com külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A Filantropikum.com semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8. Tájékoztatáshoz való jog

Filantropikum.com üzemeltetője megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelünk (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

• hírlevél küldése;
• honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről;
• Facebook oldal üzemeltetése;
• oldalon történő hozzászólás;
• látogatottsági statisztika készítése;
• telefonon történő kapcsolatfelvétel;

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

A látogató hozzájárulását hírlevél esetén visszavonhatja a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.
Facebook oldal esetén visszavonható az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével.

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén, kérjük, írjon egy rövid üzenetet az info@filantropikum.com email címre.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

10. Az adatok tárolásának időtartama

Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – a hozzánk küldött e-maileket hathavonta töröljük.
Cikkben beérkezett kommentek (név, email cím, hozzászólás) – törlési kérelemig
Hírlevélre feliratkozás (név, email cím) – leiratkozásig
Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig
Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig
filantropikum.com weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat
GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

11. Címzettek

A weboldal egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Tárhelyszolgáltatás:GreenGeeks

E-mailek fogadása és küldése:
Thunderbird

A hírlevélre feliratkozás:
Listamester

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Pinterest megosztás gomb:
Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország
Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

12. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

13. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk a weboldal látogatóinak kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
• a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztam a személyes adatot, amelyet törölnöm kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszem az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassam az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfelem/megbízóm/weboldal látogatóm kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontolom, és írásban megválaszolom a döntésem.
A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelemet/megbízómat/a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.

14. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfelem/megbízóm/a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

• vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
• az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfelem / megbízóm igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• a felhasználó / ügyfelem / megbízóm tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfelem / megbízóm hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelemet / megbízómat előzetesem tájékoztatom.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelemet/megbízómat/a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.

15. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelem/megbízóm/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

16. Tiltakozás joga

Az ügyfelem / megbízóm tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelem / megbízóm érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

17. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Mivel nem végzek automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudom.

18. Panasz esetén

Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatainak védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérjük, írjon nekünk az info@filantropikum.com email címen.

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.