A 2020-as évet egy Teliholddal és holdfogyatkozással kezdtük a Rák 20-ik fokán, amelyet az északi csomópont támogatott a Rák 8:26 fokán, és most szintén egy Teliholddal zárjuk az évet a Rák 8:53 fokán.

A Telihold fontos holdfázis, most a Nap párbeszédbe kerül a Holddal, és „lefordítják” nekünk a csillagok üzenetét. A Telihold a „szüret” ideje, amikor learatjuk mindazt a jót (vagy éppen rosszat), amit korábban elvetettünk, sor kerül a múlt elemzésére, a jutalmazásokra és a büntetésekre.

A Telihold a Rák-Bak tengelyen ellentétes aspektusokat hoz felszínre, két dinamikus, egymást kiegészítő energia között, ez pedig erőfeszítést és fokozott figyelmet követel tőlünk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, de erre csak akkor kerülhet sor, ha megtaláljuk a közös nevezőt a Rák és Bak energiái között. Míg a Rák hozzájárul érzelmeink gyarapodásához, és növeli azt a vágyunkat, hogy fizikai és érzelmi biztonságot és kényelmet keressünk a családunk körében, a másik oldalon a Bak növeli a hatalom, a mások feletti dominancia iránti vágyat, a világi ambíciókat, a szakmai célokat, a merev szabályokat és felelősségeket, az önzést, a hatóságok ellenőrzését. Mindkét jegy valami tartósat próbál létrehozni, de míg a Rák házat, családot szeretne teremteni, addig a Bak egy országot, egy birodalmat, vállalkozást és erős karriert akar kiépíteni.

A Rák irányítja a magánéletet, a családi igényeket, a gyerekekről való gondoskodást, az anya szerepét a családban, így a legfőbb motiváció a biztonságos otthon, a családi fészek kialakítása. A Rák energiái még éretlen szinten érvényesülnek, még meg kell tanulnunk gondoskodni másokról, de anélkül, hogy a bizonytalanság miatt túlságosan kötődnénk az emberekhez. Ennek a mély bizonytalanságnak az ellenszere a befelé fordulásban, és a lélekben, valami emberfelettiben való hitben rejlik.

A Bak a túlélésről szól ebben a fizikai világban: hogyan lehet karriert, vállalkozást, házasságot építeni, hogy kell szívósnak lenni, kitartóan küzdeni, hogy elérjük a piramis csúcsát, és hogy kell minél több pénzre szert tenni, hogy palotákat építhessünk egyszerű házak helyett. Amikor a Bak energiáinak a lélek fejlődésére gyakorolt hatását elemezzük, emlékeznünk kell arra, hogy miközben megpróbálunk a lehető legmagasabbra feljutni, együttérzéssel kell mérsékelnünk a lelkesedésünket, és nem szabad megfeledkeznünk a mások iránt érzett szeretetről sem.

A Rák „gondoskodó” készsége a Bak hatása alatt a karrier, a célok iránti „gondoskodást” jelenti, a szakmai ambíciókra összpontosítunk, és azokra a dolgokra, amelyekről úgy gondoljuk, hogy biztonságot és hírnevet szerezhetnek nekünk. Bizonyos értelemben ez a két jegy a család és a karrier szolgáivá tesz bennünket.

A magasabb rendű elmével való összeolvadás lehetetlen, ha úgy érezzük, hogy elkülönülünk az istenitől, hiszen az elkülönülés az oka minden félelemnek és bizonytalanságnak.

Magasabb, lelki szinten most eszünkbe jut isteni eredetünk, az, hogy Krisztus nekünk is részünk. Így a tudatalattink most megtisztul a hamis érzésektől, a hamis biztonságot jelentő falaktól, a félelmektől, az állatias ösztönöktől és felszínes értelmezésektől. Csakis egy spirituális koncepcióknak szentelt élet révén szabadulhatunk meg a félelemtől, a stressztől és az anyagias fogalmaktól. Csakis a hit segítségével vehetjük fel a harcot a félelmeinkkel, csak így győzhetjük le a bizonytalanságot, így lehetünk szabadok, miközben mindennel és mindenkivel összekapcsolódhatunk.

Ez a Rák Telihold felhívja a figyelmünket a családdal, szüleinkkel, hagyományokkal, nemzettel, karrierrel, a szilárd alapokkal, a hosszú távú tervezéssel, egyensúllyal és a tekintéllyel kapcsolatos félelmeinkre.

Mindkét jegy biztonságot keres, és szereti azt hinni, hogy megtalálta a lakatot, ami védelmet biztosíthat a számára. De ez a Telihold megmutathatja nekünk, hogy ezek a zárak meglehetősen könnyen kinyílhatnak, és hogy csakis az „isteni lakat” jelent igazi védelmet és biztonságot, csak ez a felsőbb erő óvhat meg minden ellenségtől, miközben érvényesíti szuverén akaratát. Ez a Telihold megtanítja nekünk, hogy a körülöttünk lévők valójában nem védhetnek meg minket, ez csak illúzió és hamis ígéret azok részéről, akik irányítanak (a Bak hatása).

Itt az ideje, hogy a belső biztonságot keressük, a tudatalattinkban, a bennünk rejtőző örök és isteni bölcsességben, ami megvéd, és mindent megad nekünk, amire szükségünk van. Ez a Telihold a Rákban mindazon élettapasztalatok betetőzése, amelyek megijesztettek, érzékennyé és kiszolgáltatottá tettek, érzelmileg manipuláltak és elszigeteltek bennünket a saját otthonunkban. Gondoljunk arra, hogy a víz minden akadályon képes átjutni, megtalálja a kiutat, és próbáljuk mi is hasonlóképpen megtalálni a kiutat, az elmozdulást a holtpontról, ami hatással van az érzéseinkre, és veszélyezteti a biztonságunkat.

Most előtérbe kerül mindaz, ami nincs összhangban a fejlődésünkkel. Mivel a Rákok elsősorban az élet védelmére összpontosítanak, hihetetlenül kifinomult érzékeik vannak, amelyek szinte radarként működnek, és mindenre kiterjednek. Nem véletlen, hogy a Rák mantrája a következő: „én mindent megérzek” – figyelj oda a most tapasztalt érzéseidre, mert az igazat mondják, és vezetni próbálnak. Ez a Telihold a Rákban felszólít bennünket, hogy engedjünk el minden olyan dolgot, embert, érzést vagy félelmet, ami árt nekünk, és nem kínál biztonságot.

Mivel táplálod a lelkedet?

Negativitással, félelemmel, irigységgel, gyűlölettel, féltékenységgel, pletykákkal, rosszindulattal vagy kedvességgel, megbocsátással, együttérzéssel, feltétel nélküli segítséggel, feltétel nélküli szeretettel, békével, harmóniával? Most mindenki megkapja azt a „táplálékot”, amiről gondoskodott önmagának.

Ugyanakkor most mindenki megváltoztathatja a maga lelki táplálékát, és válogathat a Léleknek kilenc gyümölcséből: „De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Pál levele a Galátziabeliekhez 5:22-23.)

Ez a Telihold mind a csillagjegy (Rák), mind az azt megvilágító asztrológiai ház (a 7. ház) által megerősödik. Ez a Telihold különös hangsúlyt fektet a hitre, az érzésekre, a családra, az emlékezetre, az országra, a nemzetre, az érzelmi biztonságra, a kapcsolatokra, a vállalkozásokra, az ismert ellenségekre, a versenytársakra, a riválisokra, a gyermekekre, a bírákra, az ügyvédekre, a bírósági döntésekre.

Az Uránusz retrográd a Bikában (a múlt, kiszámíthatatlan lépések a múltból, új megoldások keresése régi problémákra, kreatív gondolkodás) kiegyenlíti az ellentétet, ami a Rákban lévő Hold és a Bakban lévő Nap között fennáll. Azt mondja nekünk, hogy szükséges az érzelmek, a félelmek „átalakítása”, ahogy szükségünk van mindarra, ami energetikai szempontból táplál bennünket.

Fontos, hogy megértsük, hogy a Rák Telihold megduplázza a család, az otthon, a nemzet, az érzések és hangulatok fontosságát a lelkünkben. Ez az érzelmi emlékezetünk alapja, itt gyökereznek szokásaink és szemléletmódunk. Az Uránusz pedig az a villám, ami hirtelen lecsap, és megváltoztatja a körülményeket. Az innovációt, a váratlant, a függetlenséget jelképezi. Az Uránusz mindent felráz, amihez csak hozzáér, és megváltoztatja azt, amit általában normálisnak tekintünk.

Az Uránusz és a Rák Telihold által alkotott szextil azt mutatja, hogy a hangulatunk váratlanul megváltozhat. A dolgok valószínűleg másképp alakulnak, mint ahogy azt vártuk, de örülnünk kell ezeknek az újdonságoknak. Az Uránusz felébreszt bennünket, arra késztet, hogy felismerjük valódi természetünket, hogy isteni szemszögből nézzünk az életre, és függetlenedjünk. Mélyen legbelül mindannyian pontosan tudjuk, hogy vagyunk bezárva, és kinél van a kulcs a szabadulásunkhoz (ez a Rák hatása). Senki más nem tart fogságban, csak a hit hiánya, a gondolataink, az érzéseink, a sebezhetőségünk, valamint mások manipulációja és irányítása. Itt az ideje más perspektívából szemlélni a dolgokat, hogy új utakat fedezhessünk fel. Az Uránusz a mi javunkat akarja.

Az Univerzum megpróbál bennünket a helyes irányba terelni. Minden retrográd bolygó felhívja a figyelmünket valamilyen problémára, egy kulcsfontosságú helyzetre, és az Uránusz retrográd a Bikában a magunkkal és testünkkel, értékeinkkel, szükségleteinkkel és erőforrásainkkal, valamint a túlélési ösztönünkkel fennálló kapcsolatról beszél. Szükségessé teszi mindezen tényezők újradefiniálását, egy másik értékrend létrehozását, és egy új biztonságérzet megtalálását: a biztonság megtalálását önmagunkban, isteni énünk valódi értékében, a bennünk lévő Jézus Krisztusban.

Ennek az asztrális pillanatnak a nagy kihívása, hogy megtanuljunk különbséget tenni a saját érzéseink és mások érzései közt. A bizonytalanság csak az egoizmusunk, félelmeink, materialista törekvéseink tükre. A bizonytalanság leküzdése lehetetlen, ha a biztonságot a külvilágban keressük – hiszen így a világ továbbra is kihívást jelent a számunkra.

A bizonytalansággal együtt jár a kimerültség, a legyengülés, és ebben a legyengült állapotban pillanatnyilag átadjuk magunkat valaminek, de ami igazán számít az az, hogy egy földi vagy isteni hatalomnak adjuk át magunkat?

Az igazi biztonság (amire a Rák vágyik) a szív ügye – intellektuálisan nem lehet megérteni. Változásra van szükségünk, ami egy gyakorlatiasabb jövőképet biztosít (amire a Bak vágyik), de amelynek révén ugyanakkor megértjük, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ő a mi igazi kősziklánk. Tehát a valódi biztonság, vagy az önmagunk által létrehozott börtönből való kijutás Isten nélkül lehetetlen. Ez a legnehezebb feladat, amit ebben a holdfázisban tapasztalunk.

Ez a Telihold leginkább azokra van hatással, akik a Rák, a Bak, a Kos és a Mérleg jegyében születtek, 30-a körül, illetve azokra, akiknek a bolygója a Rák, a Bak, a Kos vagy a Mérleg 9-ik foka körül van.

Ez a megbocsátás, a pozitív kommunikáció, az öröm ideje, ugyanakkor annak is eljött az ideje, hogy elfeledjük a rosszat, és magunkévá tegyük a jót. Valaki odafent szeret bennünket, és nekünk erre szertettel kell válaszolnunk. Az öröm legyőzi a járványt.

Ha érdekelnek további cikkeink, csatlakozz a Filantropikusok csoportunkhoz! , vagy kövess minket a Pinteresten, vagy iratkozz fel a hírlevelünkre.