BlogLisieux-i Kis Szent Teréz: „Nekem az a mennyország, hogy jót tehetek a...

Lisieux-i Kis Szent Teréz: „Nekem az a mennyország, hogy jót tehetek a földön”

Iratkozz fel hírlevelünkre, vagy kövess minket a Viberen, a Telegramon és a Google Hírek-en!

Teréz 1873. január 2.-án született Alenconban (Franciaország-Normandia), Martin Lajos József Szaniszló és Guérin Mária Azélia kilencedik gyermekeként. Két nappal később Mária Franciska Terézia névre keresztelték. Négy éves volt, amikor meghalt az édesanyja, ezért az apa öt lányával (négy fia kicsi korban meghalt) átköltözött Lisieux-be. 15 évesen lépett a Lisieux-i kármelita zárdába. 1890-ben tett fogadalmat. Alázatos, egyszerű és Istenben bízó szerzetes volt. Szavával és példájával ezekre az erényekre tanította az újoncokat is. A lelkek üdvéért és az Egyház terjedéséért ajánlva fel életét 1897. szeptember 30-án halt meg. XI. Piusz pápa 1923-ban boldoggá, 1925-ben pedig szentté avatta, majd ugyanazon év december 14-én a missziók védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa 1997. október 19-én egyháztanító címmel tisztelte meg. Lisieux-i Terézt a Nagynak nevezett Avilai Teréztől megkülönböztetésül nálunk Kis Teréznek hívjuk.

Életszentsége és teológiai tanításának jelentősége meghaladja a „lelki gyermekség” határát, kiterjed egy olyan Jézus iránti szeretetre, ami mindent felülmúlva elér egy olyan szintre, ahol úgy akarja Jézust szeretni, ahogyan még senki nem szerette Őt. Misztikusként oldotta meg az életszentség problémáját. A szeretet utáni vágyában, amely a legnagyobb tökéletesség felé ösztökélte, Teréz nemcsak a saját tehetetlenségét ismerte fel, hanem felfedezte Isten jóságos közeledését is. Amit önmaga számára lehetetlennek látott, az a ,,szegény Jézusban” elérhetővé vált. Önátadása Isten irgalmas szeretetének szólt, és arra törekedett, hogy szabaddá tegye az utat Isten végtelenül finom szeretete számára, amely ki akar áradni az emberekre.

,,A tökéletes szeretet tette”, amelynek megélésére kész a szíve, teszi őt képessé arra, hogy az Úr szeretetparancsát abban a központi és mindent átfogó értelemben fogja fel, ahogy ezt a parancsot érteni kell. Tudatára ébredt, hogy a ,,testvéri szeretet” itt a földön minden, s hogy Istent csak abban a mértékben szerethetjük, amilyen mértékben a felebaráti szeretetet gyakoroljuk.

Önéletrajzát olvasva, szavait átélve, rá gondolva, szívünkben érezhetjük Kis Szent Teréz misztikumát és ugyanakkor közel kerülhetünk ahhoz a szeretethez, ami életét vezérelte.

Kívánom, hogy szavai megérintsék lelked:

„Ahelyett, hogy elcsüggedtem volna, azt mondtam magamnak: a Jó Isten nem sugallhat megvalósíthatatlan vágyakat. Még jobbá tennem magam lehetetlenség, el kell viselnem magam olyannak, amilyen vagyok, minden tökéletlenségemmel együtt. ”

„A tökéletes szeretet a másik hibáinak elviselésében áll, abban, hogy egy cseppet sem csodálkozunk gyöngéiken, hogy épülünk a legcsekélyebb erényen, melyet szemünk láttára gyakorolnak. A szeretet nem maradhat a szív mélyén elzárva.”

„Azt mondtam: Jézus nem akarja, hogy követeljem azt, ami az enyém, ennek könnyűnek és természetesnek kell lennie a számomra, hiszen semmi sem az enyém.”

„Néha kell kérni nélkülözhetetlen dolgokat, de ha alázatból tesszük, úgy cselekszünk, mint a szegények, akik, kinyújtják a kezüket, hogy megkapják azt, ami szükséges nekik, s ha elutasítják őket, nem csodálkoznak rajta, hisz senki sem tartozik nekik semmit sem adni.”

„Hogyha a művész vászna gondolkodni és beszélni tudna, bizonyára nem panaszkodna azért, hogy szüntelenül festi és átfesti az ecset és nem irigyelné ennek az eszköznek a szerencséjét sem, mert tudná, hogy szépségét, amibe öltöztették, legkevésbé sem az ecsetnek köszönheti, hanem a művésznek, aki azt vezeti. Ami az ecsetet illeti, nem dicsőítheti magát a remekműért, amelyet készített, tudja, hogy a művészek nem jönnek zavarba, hogy játszva győzik le a nehézségeket s néha kedvük lelik abban, hogy gyenge és hibás eszközöket válasszanak. ”

„Mióta megértettem, hogy önmagamtól semmire sem vagyok képes, a feladat, melyet reám rótt, nem látszott többé nehéznek, éreztem, hogy az egyetlen szükséges dolog az, hogy egyre inkább egyesüljek Jézussal, s hogy a többi hozzáadatik nekem.”

„Minden jó nekem adatott, amikor már nem önszeretetből kerestem.”

„Oly jó hozzám az Úr: mindig megadta azt, amit kívántam, vagy még inkább, azt kívántatta meg velem, amit meg akart adni nekem.”

„Egyedül a szeretet tudja kitágítani a szívemet.”

„Ó, Uram! Tudom, hogy nem parancsolsz semmi olyat, ami lehetetlen, Te jobban ismered gyengeségemet, tökéletlenségemet, mint én magam, Te jól tudod, hogy én soha nem tudnám úgy szeretni nővéreimet, ahogyan Te szeretet őket, hacsak Te magad nem szeretnéd őket tovább énbennem. S mert meg akartad adni nekem ezt a kegyelmet, ezért adtál új parancsolatot. Ó, mennyire szeretem ezt a parancsot, hisz biztosítékát nyújtja annak, hogy a Te akaratod: bennem szeretni mindazokat, akiket szeretnem rendelsz.”

Birtalan Katalin

Legfrissebb

Hirdetés

Aktuális kedvencek

Ez is tetszeni fog

Kapcsolódó cikkek